Gå til innhold

For å låne på biblioteket trenger du lånekort. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek.

Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss. Lånekortet er gratis  og du må godta våre låneregler.  Lånekortet er personlig, og må ikke lånes bort til andre. Lånekortets eier er ansvarlig for det som lånes på kortet. Dersom du mister kortet koster det kr 20 å få et nytt. Ha alltid med deg lånekortet når du kommer for å låne.

Ny låner over 15 år:
Fyll ut innmeldingsskjemaet og lever det så i skranken på biblioteket. Du må også vise gyldig legitimasjon med bilde og personnummer. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner. Vi anbefaler at det opprettes nasjonalt lånekort.

Ny låner under 15 år:
Fyll ut innmeldingsskjemaet og lever det til bilbioteket. Foresatte må signere på dette, og tar dermed på seg det økonomiske ansvaret.  Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner. Foresatte er ansvarlige for det barn låner, og må registrere egen adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Foresatte har ansvar for å veilede barna slik at de lærer å overholde lånefristene og behandle bibliotekets materiale pent.

Ny i Norge:
Venter du på behandling av søknad om opphold, kan du få et lokalt lånekort ved å framvise ditt DUF-nr.

Nasjonalt lånekort:
Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. Da kan du bruke det samme lånekortet i hele landet, og du får tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket som Filmbib. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer.

Digitalt nasjonalt lånekort:
Det er også mulig å skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort. Når det er gjort må du ta kontakt med oss for å knytte kortet opp mot ditt bibliotek.

Lånekort på mobilen:
Klikk på denne lenka fra mobilen din, velg “Meg og mitt” og deretter “Lånekort” så har du det.

Pin-kode:
For å kunne logge inn i vår bokbase, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.