Gå til innhold

Bok til alle-bibliotek
Vårt bibliotek er et bok til alle-bibliotek og samarbeider med Leser søker bok, en organisasjon som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. Det betyr blant annet at vi har en egen samling med lettleste og tilrettelagte bøker for deg som har problemer med å lese.

Boksøk.no
Leser søker bok står også bak tjenesten boksøk.no med tips til bøker som er både gode og lette å lese. Boksøk er en kvalitetssikret søketjeneste med bøker som på ulike måter passer for alle som leser i motvind. Her finner du bøker for barn, ungdom og voksne, både skjønnlitteratur, faktabøker og tegneserier.

Bli leseombud
En viktig oppgave for oss er å rekruttere leseombud og formidle kontakt mellom leseombud og mennesker som trenger å bli lest for.
Og hva er så et leseombud? Jo, det er en person som leser høyt for de som selv har problemer med å lese. Du kan velge om du vil lese høyt for eldre, svaksynte eller utviklingshemmede personer på institusjon eller lese bare for én person i deres private hjem. Og hvor ofte du vil lese er opp til deg. Dette kan variere fra hver dag til én time per uke, eller én time annenhver uke – alt etter hva du selv har tid til. Det er mange ensomme mennesker der ute som har behov for en historiefortellende gledesspreder i hverdagen.

Å være leseombud er en ulønnet oppgave, men for de aller fleste leseombud er samværet rundt litteraturen svært givende og de får mye glede igjen for tia de bruker sammen med dem de leser for.

Liker du mennesker? Har du lyst til å lese for andre som trenger å bli lest for. Ta kontakt med biblioteket. Hvorfor ikke allerede i dag?