Ny i Norge

Hyller i Bardu bibliotekBiblioteket har mange tilbud til deg som er ny i Norge. Det er gratis å bruke biblioteket og alle som bor i landet kan få lånekort.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Du kan få låne bøker og filmer på ditt eget språk
  • Du kan få låne språkkurs i norsk på ditt eget språk
  • Vi låner bøker til deg fra Det flerspråklige bibliotek i Oslo. Her kan du selv søke i samlingen deres
  • Du kan få låne lettleste bøker på norsk. Vi har en egen hylle med bøker som har enkelt innhold og som er lette å lese
  • Du kan få låne barnebøker på ditt eget språk og slik hjelpe barnet ditt med å ta vare på sitt eget morsmål
  • Du kan lese aviser
  • Du kan få låne PC og gratis Internett

Velkommen til biblioteket!

Litt mer om Det flerspråklige bibliotek
Det flerspråklige bibliotek skal være det selvsagte stedet å oppsøke for å skaffe morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge. Privatpersoner har tilgang til hele det flerspråklige bibliotekets samlinger via sitt lokale bibliotek. Med nasjonalt lånekort kan du selv bestille bestemte titler gjennom vårt websøk og få det sendt til ditt bibliotek.  Biblioteket kan også bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i.

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek