Gå til innhold

1. Alle kan få lånekort. For å få opprettet lånekort må du vise gyldig legitimasjon med bilde.
Lånere under 15 år må ha foresattes underskrift. Lånekort er gratis. Meld fra til biblioteket
dersom du mister lånekortet. Tapt lånekort erstattes med kr. 20,-.

2. Utlån er gratis. Lånetid for bøker og lydbøker er fire uker. DVD har sju dagers lånetid. Det er
15 års aldersgrense for å låne DVD alene. Lån kan fornyes dersom andre lånere ikke står på
venteliste. Du kan fornye dine lån ved å kontakte biblioteket eller på ”min side” i websøket.

3. Dersom lånt materiale ikke leveres inn innen fristen, vil du få purringer fra biblioteket. Vi sender ut tre purringer som alle er gratis. Etter dette sendes erstatningskrav med administrasjonsgebyr.

4. Reservering. Er boka du ønsker å låne utlånt, kan du be om å få stå på venteliste. Da vil du få
beskjed i posten, på e-post eller på SMS når boka kommer inn. Husk å ta med lånekortet når
du henter boka.

5. Fjernlån. Ønsker du å låne bøker og lignende vi ikke har i biblioteket, kan vi låne det inn fra
andre biblioteket.

6. Erstatning. Ikke leverte eller er skadet materiell må erstattes.
Administrasjonsgebyr 100.-
Bøker for barn og ungdom 300,-
Bøker for voksne 400,-
Lydbøker 400,-
DVD 200,-
Språkkurs 400,-
Spesielt verdifullt materiale vurderes særskilt. Krav om erstatning sendes ut via kommunens
økonomiavdeling.
Prisene kan endres uten varsel.