Gå til innhold

Alle kan få lånekort. Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år. Lånekort er personlig og må tas med når man skal låne. Meld fra til biblioteket dersom du mister lånekortet. Nytt lånekort utstedes mot et gebyr etter gjeldende satser.

Utlån. Utlån er gratis og man kan låne så mange bøker man ønsker. Lånetid for bøker og lydbøker er 30 dager. DVD har 7 dagers lånetid. Det er 15 års aldersgrense for å låne DVD alene. Dersom et materiale ikke leveres innen fristen sender biblioteket purring. Lån kan fornyes dersom andre lånere ikke står på venteliste. Du kan fornye dine lån ved å kontakte biblioteket eller på ”min side” i websøket.

Ansvar ved tap eller skade. Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på lånekortet. Tap og skade må erstattes etter vedtatte satser. For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig.  Dersom lånt materiale ikke leveres inn innen fristen, vil du få purringer fra biblioteket. Vi sender ut tre purringer som alle er gratis. Etter dette sendes erstatningskrav med administrasjonsgebyr.

Reservering. Er boka du ønsker å låne utlånt, kan du be om å få stå på venteliste. Da vil du få beskjed på e-post eller på SMS når boka kommer inn. Husk å ta med lånekortet når
du henter boka. Dersom biblioteket ikke har det materialet låneren trenger, skal biblioteket forsøke å skaffe det fra et annet bibliotek. For slike lån er det eierbibliotekets regler som gjelder.